Skip to content

Om projektet

Giv de unge ordet

Giv de unge ordet har til formål at nytænke forskningskommunikation om mental sundhed, data og teknologibrug. I projektet arbejder vi både med en udviklings- og en forskningsdel, og ambitionen er at skabe:

  1. Interaktive kommunikationsprodukter i samarbejde med unge
    Med udgangspunkt i en række cases udvikler vi animationer, podcastserie, spil og en udstilling på Science Museerne ved Aarhus Universitet.
  2. Ny viden om forskningskommunikation
    Vi undersøger samtidigt udviklingsarbejdet forskningsmæssigt med fokus på:
    • // kommunikationsprodukternes muligheder og begrænsninger for at understøtte forskningskommunikation og læring om mental sundhed.
    • // samskabelse (co-creation) mellem forskere, udviklere og unge – herunder muligheder og problemstillinger i forhold til metoder, motivation, vidensproduktion og værdiskabelse.
CAse

CoronaGoHome

I casen ”CoronaGoHome” har vi fokus på unges mentale sundhed under corona-pandemien. Formålet er at undersøge, hvordan corona-krisen udfordrer de unges liv, og hvordan unge håndterer disse udfordringer. I samarbejde med unge vil udvikle råd om, hvordan man som ung kan opretholde og styrke mental sundhed i en hverdag under pandemi.

CASE

Krop og data

I casen ”krop og data” samarbejder vi med unge om at udvikle en udstilling på Science Museerne ved Aarhus Universitet om kropsforståelse, data og teknologibrug. Udstillingen skal indgå som en del af den eksisterende udstilling ”Kære krop, svære krop”, der har fokus på kroppen og kropsidealer igennem tiden.

CAse

Ung i Aarhus

I casen ”ung i Aarhus” samarbejder vi med ungdomsskolerne i Aarhus Kommune om at identificere behov for at styrke den mentale sundhed. Med udgangspunkt i disse behov vil vi samarbejde om at udvikle forskellige aktiviteter, der kan understøtte forskningsbaseret kommunikation om mental sundhed.

Group Of Teenagers Sharing Text Message On Mobile Phones

Partnere

Forskningsenheden for Mental Folkesundhed, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet
Deltagere: Signe Herbers Poulsen, Ulrik Bak Kirk, Nina Maindal, Nete Breinholm og Katrine Svendsen

ScienceAtHome
Institut for virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet
Deltagere: Gitte Kragh, Arthur Hjort og Jacob Sherson

Science Museerne ved Aarhus Universitet
Deltagere: Linda Greve og Kamma Lauridsen

Akademiet for Talentfulde Unge Midt
Deltagere: Anne Harrits

The Animation Workshop/VIA University
Deltagere: Jakob Borrits Sabra

Aarhus Kommune
Deltagere: Craig Native

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og forløber over en 3,5-årig periode fra 1. januar 2020 til 31. juni 2023. Den oprindelige titel var “Data om dig og de andre – I Next Generation Lab kan du være med til at skabe det gode liv”.