Skip to content
Home » Gymnasieelever giver råd til andre unge om at klare sig gennem corona-krisen

Gymnasieelever giver råd til andre unge om at klare sig gennem corona-krisen

Flere end 70 unge gymnasieelever deltog den 10. februar 2021 i en virtuel workshop om unges mentale sundhed under corona-nedlukningen. Her afprøvede de unge et corona-minster-spil og udviklede råd til andre unge om at klare sig gennem corona-krisen. Se rådene nederst i artiklen.

Hjernecellerne blev stimuleret, da unge fra Akademiet for Talentfulde Unge Midt mødtes for at udvikle ideer til en udstilling på Steno Museet Aarhus Universitet. Udstillingen skal sætte fokus på data, kropsidealer og mental sundhed og har som ambition at invitere unge ind i udviklingsprocessen.  

Billedtekst: Deltagere ved workshoppen i Zoom og noter fra gruppearbejdet, hvor der blev arbejdet i det digitale værktøj Miro.

Engagementet var højt blandt de godt og vel 70 unge gymnasieelever og studerende, da forskere og udviklere bag forskningsprojektet ”Giv de unge ordet” afholdte en virtuel workshop den 10. februar om unges mentale sundhed under corona-nedlukningen. Formålet med workshoppen var at udvikle en række råd fra unge til unge om, hvordan de kan håndtere de udfordringer, som de oplever under corona med hensyn til trivsel, uddannelse og mental sundhed.

“Jeg synes, der er få ting vi unge har indflydelse på. Det er som om, at når voksne kan tage beslutninger, så gør de det også, selvom det indebærer os unge, og egentlig kun handler om os. Derfor synes jeg det her var en mega god og fantastisk mulighed.”
Deltager fra workshoppen
Feedback survey

De unge blev budt velkommen af Anne Harrits, lederen af Akademiet for Talentfulde Unge | Midt og Ulrik Bak, projektleder for ”Giv de unge ordet”. Herefter gav Carsten Obel, Professor og læge ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet et kort oplæg om “Mental sundhed i skyggen og i lyset af corona-krisen”, hvor han fremhævede vigtigheden af at sætte fokus på unges handlemuligheder i en krisetid. Samtidigt var hans budskab, at det er centralt, at unge får mulighed for at bidrage aktivt til forskningen, eftersom de er fremtidens beslutningstagere.

Corona-minister for en dag

For at understøtte dialogen med og mellem de unge blev spillet Corona-minister afprøvet i den første del af workshoppen. Jacob Sherson og Arthur Hjorth fra ScienceAtHome ved Aarhus Universitet gav et oplæg om tankerne bag spillet – og hvordan spil kan anvendes til at åbne for dialog og engagement i løsning af komplekse problemer.

I corona-minister-spillet skulle de unge vælge mellem fire overordnede spor eller strategier; sundhed, økonomi, mental sundhed og borgerrettigheder. Opgaven var derefter at træffe samfundsmæssige beslutninger ved at indføre eller ophæve en række forskellige restriktioner eller tiltag alt efter, hvordan epidemien udviklede sig. Som opfølgning på spillet blev de unge bedt om at prioritere de fire strategier ud fra, hvad de mente var mest vigtigst. Resultaterne viste, at sundhed – ifølge de unge – var det klart vigtigste område. Prioriteringerne og spillet blev herefter drøftet blandt de unge i mindre ”breakouts-rooms” på online platformen Zoom. Selvom oplevelserne var forskellige, påpegede mange, at spillet var med til at nuancere forskellige perspektiver på udviklingen af coronavirussen og de politiske beslutninger i forbindelse med håndteringen af en pandemi.

"Det var spændende at se visuelt, hvordan en epidemi spreder sig, og hvilke konsekvenser det har i længden."

"Godt at man kunne skifte ens “mål” ud med forskellige “eksperter” afhængig af hvilket hovedområde (økonomi, mental sundhed, borgerrettigheder), der var i fokus"
Deltagere i workshoppen
Feedback survey

Billedtekst: Corona-minister-spillet ud fra et økonomi-perspektiv. I spillet kan der træffes samfundsmæssige beslutninger ved at indføre eller ophæve en række forskellige restriktioner eller tiltag alt efter, hvordan epidemien udviklede sig.

Billedtekst: De fire strategier: Sundhed, økonomi, mental sundhed og borgerrettigheder, som blev rangeret af de unge efter, hvad der var vigtigst (1), næstvigtigst (2) osv. På grafen ses det, at det er sundhed, som ifølge de unge, var den vigtigste strategi. 77 % af de unge angav, at sundhed var den vigtigste strategi i forbindelse med corona-pandemien.

Unges mentale sundhed under corona

Efter en kort pause gik anden del af workshoppen ud på at udvikle en række råd til andre unge i en tid med corona. Rammen for gruppearbejdet var fem temaer: social kontakt, struktur i hverdagen, virtuel undervisning, mental sundhed samt fritid og hobbyer. Temaerne baserer sig på mærkbare konsekvenser af den første nedlukning for unge, som blev identificeret i en undersøgelse blandt 150 unge fra Akademiet for Talentfulde Unge  | Midt under den første nedlukning i maj 2020. Temaerne blev præsenteret inden gruppearbejdet af Signe Herbers Poulsen, Cand. mag og PhD, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, og Nina Maindal (kandidatstuderende i Folkesundhed) (Læs mere om undersøgelsen her). Den efterfølgende diskussion viste, at mange af de unge kunne genkende resultaterne fra første corona-nedlukning.

”Den fortalte om alle de ting, som mine klassekammerater og jeg også selv føler.”

”Jeg synes, at jeg har oplevet mange af de samme både udfordringer og positive ændringer bl.a. at få mere tid til selvrefleksion, men også klart at savne sociale interaktioner.”
Deltagere i workshoppen
Feedback survey

De fem temaer blev fordelt på 11 grupper, som de i første runde skulle diskutere ud fra deres egne oplevelser. Med afsæt i dette skulle grupperne udvikle et konkret råd til andre unge samt diskutere, hvordan rådet kunne formidles (se nedenfor). I anden runde var der mulighed for at fremhæve ekstra temaer, og her pegede de unge på bekymringer for deres faglige niveau, eksamen og ensomhed. Med hensyn til formidlingen blev det bl.a. fremhævet, at det er vigtigt, at rådene formidles kort og sjovt gennem f.eks. videoer med unge som formidlere. Derfor er næste skridt, at rådene bliver formidlet af unge i videoer, som både skal sendes ud til landets gymnasier og på de sociale medier. Samtidigt arbejder forskergruppen og en række frivillige unge medforskere videre med resultaterne fra workshoppen og har sammen planer om at skrive en videnskabelig artikel.

 

Unges råd til andre unge 

Nedenstående råd fra workshoppen er blevet sammenskrevet og kategoriseret under et overordnet tema:

Social kontakt og ensomhed: “Ræk ud til dine venner – og spil et spil”

Vi anbefaler, at du kommunikerer mere aktivt med dine venner, end du plejer, og at du tager initiativ til at starte en aktivitet, hvis du har behov for mere social kontakt. Find på nye ideer til aktiviteter og få andre med. Husk på, at du stadig gerne må ses med nogle.  

Du kan for eksempel tage initiativ til at:  

 • Starte en filmklub eller madklub  
 • Holde en virtuel spilleaften  
 • Holde en virtuel fredagsbar 
 • Gå en tur i skoven  
 • Træne udendørs

 

Struktur i hverdagen: “Red din seng” og “husk at holde fri”

Vi anbefaler, at du tydeliggør for dig selv, hvornår du har fri, og hvornår du er i skole. Du kan også prøve at genskabe nogle aktiviteter fra din “normale” hverdag, hvis du mangler struktur i din hverdag.  

Du kan for eksempel:  

 • Start dagen med at rede din seng 
 • Lav en to-do liste for dagen 
 • Spis morgenmad sammen med din familie 
 • Hold fri, når du har fri og husk, at det også er okay at lave ingenting.  

 

Virtuel undervisning og faglighed: “Husk frokostpausen og læg din mobil fra dig”

Vi anbefaler, at du tager kontakt til klassekammerater eller lærere, hvis onlineundervisningen er for hård. Der er desuden nogle konkrete ting, som du kan gøre for at få den bedst mulige oplevelse med virtuel undervisning: 

 • Find på sociale aktiviteter med din klasse – virtuel kantine, klassens time, osv. 
 • Lav en konkurrence i din klasse om, hvem der kan lave de bedste corona-initiativer 
 • Hav undervisningen ved et bord frem for i sengen  
 • Læg din mobil fra dig i timerne  
 • Få frisk luft i pauserne

 

Mental sundhed: “Det er okay, at det hele er lidt svært”.

Vi anbefaler, at du husker dig selv på, at det er okay ikke at være okay. Du kan blandt andet gå tilbage til at snakke om vejret i stedet for corona. 

Du kan også for eksempel:

 • Tale åbent med dine venner om, at det er svært 
 • Tage fat i din lærer, hvis du har brug for hjælp  
 • Foreslå at der udpeges en klasserepræsentant, som har fokus på klassens trivsel 
 • Bruge dine venner til at mindes det, som du savner fra før corona, og sammen kan I glæde jer til at få jeres normale hverdag igen 
 • Huske hinanden på, at det nok skal blive godt igen 

 

Fritid: “Find ud af hvad der gør dig glad – og brug tiden på det”

Vi anbefaler, at du forsøger at finde ud af, hvad der gør dig glad og bruger tiden på det. Udnyt, at corona har frigivet noget ekstra tid til fordybelse. Gør det, du normalt ikke har tid til eller find noget, der inspirerer dig. Husk også, at det er okay at lave ingenting.  

Du kan for eksempel:

 • Lave dit værelse om 
 • Spille PlayStation 
 • Male 
 • Strikke/hækle  
 • Høre podcasts  
 • Lære at bage med surdej 
 • Læse en bog  
 • Holde spilleaften eller lave drinkkursus over zoom med dine venner 
 • Lave dit eget hjemmefitness

 

 

 

Bag om workshoppen

Baggrund: “Forskningsprojektet ”Giv de unge ordet” står bag workshoppen. Projektet vil nytænke forskningskommunikation om mental sundhed, data og teknologibrug ved at samarbejde med unge om at udvikle en række digitale og interaktive kommunikationsprodukter. I casen ”CoronaGoHome” undersøger forskere og udviklere, hvordan corona-krisen udfordrer unges liv, og hvordan de håndterer de udfordringer. Resultaterne fra projektet skal bruges til at udvikle råd til unge om corona, mental sundhed og fake news.  

Partnere: Partnere i projektet er Institut for Folkesundhed (Aarhus Universitet), Forskningsenheden for Almen Praksis, ScienceAtHome(Aarhus Universitet), Science Museerne ved Aarhus Universitet, The Animation Workshop/VIA University College, Akademiet for Talentfulde Unge|Midt og Aarhus Kommune.

Projektet “Giv de unge ordet” får støtte fra Novo Nordisk fonden.

 

Kontaktoplysninger 

Anne Harrits
Leder af Akademiet for Talentfulde Unge|Midt, anne@atumidt.dk, 28 51 91 53 

Carsten Lyng Obel
Professor og læge – forsker i mental sundhed hos børn og unge, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, co@ph.au.dk, 29 42 84 05  

Jacob Sherson
Professor MSO og leder af ScienceAtHome, Institut for Virksomhedskommunikation, Aarhus Universitet,  sherson@phys.au.dk, 28 77 57 65