Skip to content
Home » Samtale-oplæg: Sådan sikres trivsel i klasserne under corona nedlukninger

Samtale-oplæg: Sådan sikres trivsel i klasserne under corona nedlukninger

Hjernecellerne blev stimuleret, da unge fra Akademiet for Talentfulde Unge Midt mødtes for at udvikle ideer til en udstilling på Steno Museet Aarhus Universitet. Udstillingen skal sætte fokus på data, kropsidealer og mental sundhed og har som ambition at invitere unge ind i udviklingsprocessen.  

Tekst af Nina Maindal og Signe Herbers Poulsen

Corona pandemien resulterede i tre nedlukninger, som sendte børn og unge på tværs af landet hjem til online undervisning. Så hvad gør man hvis endnu en nedlukning rammer? På opfordring fra unge, har forskere fra Aarhus Universitet udviklet et samtale-oplæg til skoler og ungdomsuddannelser som kan hjælpe med at styrke trivsel under nedlukninnger i perioder med online undervisning.  

Mange unge følte sig corona-trætte som følge af de tidligere nedlukninger. De savnede sociale relationer, struktur i hverdagen og var umotiverede når det kom til online undervisning. For at understøtte en god dialog i skoleklasserne under eventuelle nye nedlukninger udviklede forskere fra projektet “Giv de unge ordet” på Aarhus Universitet et samtaleoplæg om mental sundhed målrettet elever i udskolingen i folkeskolen og på ungdomsuddannelser.  

Oplægget kan bruges til at understøtte, at skoleklasser får talt om trivsel, og at elever og lærere bliver enige om en række konkrete tiltag, som de vil følge under nedlukningen. Det kan forhåbentlig sikre, at alle kommer godt igennem perioden. 

Samtaleoplægget indeholder tre runder, hvor eleverne både arbejder i grupper og fælles i klassen. 

Hent samtaleoplægget her: https://givdeungeordet.dk/unges-raad-til-unge/ 

”Det er super svært, at holde fast i sociale relationer, når man ikke kan mødes med folk, eller i hvert fald har svært ved at mødes med folk. Det er ikke noget, der er spontant længere, alting skal stort set være planlagt.”
Emma
Workshopdeltager 10. februar 2021

Samtale-oplægget bygger på undersøgelser og dialog med unge i Giv de unge ordet, hvor de unge bl.a. efterspurgte, at skolerne tager ansvar for at understøtte elevernes trivsel.  Ved en workshop i foråret 2021 udviklede 70 unge en række råd til andre unge om, hvordan man kan komme godt igennem hverdagen under en nedlukning. De foreslog samtidigt, at der sættes konkret fokus på dette i skolerne gennem dialog i klasserne. 

RÅD 1

Ræk ud til dine venner – og spil et spil 
Vi anbefaler, at du kommunikerer mere aktivt med dine venner, end du plejer, og at du tager initiativ til at starte en aktivitet, hvis du har behov for mere social kontakt. Find på nye ideer til aktiviteter og få andre med. Husk på, at du stadig gerne må ses med nogle.

Du kan for eksempel tage initiativ til at:  

  • Starte en filmklub eller madklub  
  • Gå en tur i skoven sammen med dine venner 
  • Holde en virtuel spilleaften  eller fredagsbar
  • Træne udendørs sammen med andre

Hvad kan underviserne gøre?  

For at klæde underviserne bedst muligt på blev der også samlet en række konkrete råd til planlægning af undervisningen.   

  • Udvikle fælles retningslinjer for online undervisning i jeres klasse. Gå i dialog med eleverne om hvordan du/I bedst sammensætter undervisningen. Hvordan faciliterer du/I bedst en god dialog? Hvordan skal eleverne række hånden op? Hvornår er man mutet?
  • Skab varierende og kreative undervisningsformer – der er et endnu større behov for variation i undervisningen end tidligere.
  • Følg op på den enkelte elev. Det gælder både i forhold til faglige præstationer, eksamen, trivsel og bekymringer
  • Hjælp elevernes samtaler på vej gennem virtuelle frokostpauser – fx kan de fordeles i breakout rooms.
  • Understøt elevernes sociale relationer gennem sjove og kreative undervisningsaktiviteter som klassens time, virtuel escape room og konkurrencer. Du kan også udvælge en klasserepræsentant som har særligt fokus på klassens trivsel!
  • Skab tid til feedback for klassen, så eleverne kan snakke med dig om hvordan de oplever at have online undervisning, både med fokus på det sociale og faglige.

Samtaleoplægget kan findes som digital folder her:

Undersøgelserne og materialet er udarbejdet i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet “Giv de unge ordet”, der har til formål at nytænke forskningskommunikation om mental sundhed. 

Projektet er støttet af Novo Nordisk fonden og partnere er Akademiet for Talentfulde Unge | Midt, Institut for Folkesundhed, Science Museerne og Science At Home ved Aarhus Universitet samt The Animation Workshop/Via University College. 

Læs mere på: https://givdeungeordet.dk/ 

Kontaktoplysninger 

Signe Herbers Poulsen 
Giv de unge ordet, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 
signe.h.poulsen@ph.au.dk 

Anne Harrits  
Leder, Akademiet for Talentfulde Unge Midt  
anne@atumidt.dk