Skip to content
Home » Unge: Sådan øger vi trivslen!

Unge: Sådan øger vi trivslen!

Hjernecellerne blev stimuleret, da unge fra Akademiet for Talentfulde Unge Midt mødtes for at udvikle ideer til en udstilling på Steno Museet Aarhus Universitet. Udstillingen skal sætte fokus på data, kropsidealer og mental sundhed og har som ambition at invitere unge ind i udviklingsprocessen.  

Tekst og billeder: Nina Maindal

Danmark skal være verdens bedste land at være barn iSådan lød det i regeringens forståelsespapir fra 2019. Hvordan det kan lykkes diskuterede 150 unge fra Akademiet for Talentfulde Unge Midt ved deres afslutningskonference i november 2021. Dagen bød på oplæg fra forfatteren Knud Romer, en paneldebat med forskere og unge politikere samt en række workshops. Resultaterne samles af de unge i et debatindlæg og skal præsenteres for Folketinget i 2022.  

"Det var meget fedt, at finde ud af, hvorfor mange af de problemer med trivsel man har opstår, og hvad man potentielt kan gøre ved det."

”Kæmpe sejt at det er ATU'er der tager mikrofonen og ikke kun "de voksne".
ATU'er
Feedback survey

Den 20. november 2021 mødte unge fra Akademiet for Talentfulde Unge Midt op til deres afsluttende konference i de gule bygninger på Aarhus Universitet. Formålet med dagen var, at de unge skulle diskutere udfordringer og løsninger i forhold til at forbedre unges mentale sundhed. Ambitionen var samtidigt at formidle resultaterne fra dagen i et debatindlæg til Altinget og efterfølgende præsentere de unges synspunkter for et politisk udvalg i Folketinget. Konferencen blev udviklet i samarbejde med forskningsprojektet Giv de unge ordet”.

Relationer frem for karakterer  

”Hej nørder! Det er ret vildt, at der er nogle, der kommer frivilligt til sådan noget i deres fritid. Hvorfor gør I det? Studerer I for at leve – eller lever I for at studerende?”.  Sådan lød de første ord fra forfatteren Knud Romer, der med sine mange anekdoter og gode råd kickstartede dagen. Med Romers 17-årige universitetsuddannelse, og livsrige erfaringer gav han et indholdsrigt oplæg omkring unge, trivsel, uddannelsessystemet, perfekthedskultur, arbejde og læring. Udvalgte pointer fra oplægget var følgende: 

 • Der er ikke en lige vej igennem livet – men viden er vejen frem: Knud Romer satte fokus på overgangsperioden i forbindelse med unges valg af videregående uddannelse. Han pointerede, at man ikke kan regne med, at der findes en lige vej igennem livet – men at det er grundlaget for de valg man træffer, som er afgørende. Hans opfordring lød på, at de unge skal være nysgerrige, suge viden til sig, da det beriger livet og udvide deres horisonter fremfor at lukke sig inde i bestemme interesseområder.  
 • Vær en guttermand: Et andet budskab relaterede sig til karakterer – og vigtigheden i ikke at fokusere for meget på dem. På trods af at karakterer i mange sammenhænge kan være adgangen til en uddannelse, understregede Knud Romer, at det ikke er eksamen på universitetet, der bliver afgørende for, hvordan man klarer sig i livet: ”Der er ingen der kommer til at kigge på dem overhovedet. Det er helt andre ting der betyder noget – det er hvordan I opfører jer overfor andreAt I er nogle guttermænd – at I er i stand til at knytte relationer.”  
 • Det skal ikke være perfekt: Et tredje budskab omhandlede præstationskultur og i forlængelse af de tidligere pointer, var Knud Romers holdning hertil også klar: ”Nu er nu – få fingeren ud. Det skal ikke være perfekt – det skal være færdigt”. Han lagde stor vægt på, at de unge skulle bevæge sig væk fra normen om perfektion, og at erfaringer skabes gennem øvelse. 

Knud Romer afsluttede sit oplæg med en opskrift på et godt og langt liv:  ”Knyt jer til hinanden – vær en god ven. Følg guldlok-princippet. Brænd for noget – interesser jer for noget. Få jer en borgerlig tilværelse som er sikker – spis sundt, motioner, så bliver i 120 år”. Af feedback surveyen efter konferencen fremgik, at de unge var meget begejstrede for oplægget og budskaberne (se citater).

”Jeg blev husket på, at suge viden for min egen skyld, ikke andres og det vigtige i at opsøge og opholde de relationer, der vil være bærende til en hver tid”

”Jeg blev ved med at tænke om jeg vil på Universitetet, han inspirerede mig helt vildt meget til bare at gribe mulighederne i livet! Elskede det”

”At vi unge skal sænke kravene vi har til os selv”
ATU'ere
Feedback survey

Fællesskab som første prioritet  

Projektleder for “Giv de unge ordet” Ulrik Bak Kirk satte efterfølgende rammen for en paneldebat med forskere og politikere, hvor temaerne var livsduelighed og trivsel. Fællesskabers centrale betydning for mental sundhed var en gennemgående pointe hos paneldeltagerne, og flere fremhævede folkeskolen som en vigtig arena til at fremme trivsel, skabe sammenhængskræft og reducere den sociale ulighed. Debattørerne kom samtidigt med en række forskellige bud på, hvad der udfordrer unge i dag: høje faglige krav, en frygt for at glip af noget (FOMO), selviscenesættelseskultur samt stingende individualisering som en begrænsning for at løse samfundsmæssige problemer. I forhold til løsninger blev der fremhævet et øget fokus på fællesskaber, mental sundhed på skoleskemaet, mere samarbejde mellem generationer samt at de unge skal inddrages og engageres i samfundsudviklingen. 

”Man skal føle man er en del af et fællesskab. Så mange som muligt skal føle sig som en del af et fællesskab. Et forpligtende fællesskab. Det er med til at danne en som menneske og sikre at man hører til.”
Josefine Schlosser
Regionsrådsmedlem fra Radikale Venstre/ studerende på Statskundskab, Aarhus Universitet
”Unge mennesker føler de lever i en selviscenesættelses kultur. Og præstationskultur. Men det er også de unge selv som opretholder det. Og kulturen skabes af os selv.”
Louise Tidmand
Postdoc., Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, Aarhus Universitet

Paneldeltagerne var: Josefine Schlosser (Regionsrådsmedlem fra Radikale Venstre, Region Midtjylland, ATU-alume årgang 2014), Jonathan Rossen (Kandidat til Universitetsbestyrelsen, Aarhus Universitet, medlem af Studentermedrådet Aarhus Universitet, formand af ARTSrådet, udvalgsleder i LUPUS – Levevilkårspolitisk Udvalg for Studenterrådet), Knud Romer (Forfatter, samfundsdebattør, kulturanmelder og radiovært), Carsten Obel (Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet) , Louise Tidmand (Postdoc., Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, Aarhus Universitet i Emdrup). 

De unge satte dagsordenen  

Med de mange inspirerende ord i bagagen skulle de unge selv byde ind i en række forskellige workshops. Her arbejdede de også videre med de besvarelser, de selv havde givet i en spørgeskemaundersøgelse forud for dagen. Af undersøgelsen fremgik det bl.a., at de unge mente, at det var vigtigt at lave en national handlingsplan for mental sundhed, at uddannelsesloftet skal afskaffes og karakterer skal fylde mindre. Samtidigt angav de, at de gerne ville huskes for at være en generation, der stod sammen om fælles udfordringer (se resultaterne nederst i indlægget).  

De forskellige workshops havde følgende fokus: 

 • Workshop 1: Livsduelighed (ved Louise Tidmand). Workshoppen gav deltagerne et indblik i begrebet livsduelighed, hvordan det har udviklet sig over tid og hvordan man kan arbejde med det i praksis hos børn og unge. 
 • Workshop 2: Hvad er det centrale problem? (ved Tatiana Lyng Obel) 
  I denne workshop tog deltagerne udgangspunkt i design tænkningens vigtigste værktøjer til at skærpe en problemforståelse om mental sundhed. 
 • Workshop 3: Selvhjælp (ved Carsten Obel og Ulrik Bak Kirk). Deltagerne arbejdede i denne workshop med at udvikle forskellige selvportrætter af deres generation. 
 • Workshop 4: Fra forskning til formidling og indflydelse (ved Gitte Kragh, Nina Maindal og Signe Herbers Poulsen). I den fjerde workshop tog de unge fat på, hvordan deres input kunne formidles til beslutningstagere gennem debatindlægget og præsentation for et politisk udvalg i Folketinget. 

Afslutningsvist præsenterede de unge deres arbejde fra de forskellige workshops i fælles forumDer blev bl.a. fremhævet et behov for, at der fra politisk side skal sættes fokus på at nytænke skolesystemet, herunder både overveje pensum, tilføje fag på skoleskemaet om mental sundhed og diversitet, samt at der skal være bedre oplysning om eksisterende tilbud, såsom skolepsykologer. Derudover fremhævede deltagerne også at karaktersystemet skal gentænkes, hvis ikke fjernes, for at modvirke den stigende præstationskultur. 

En række unge arbejder nu videre med at gennemgå og omsætte dagens output i et debatindlæg og præsentation for politikere i Folketinget. 

”Vi føler at vi bliver uddannet for at præstere og ikke for at lære. Der er alt for meget vægt på eksamenskarakteren og mindre på standpunkt.”
ATU'er
Feedback survey

Læs resultater af spørgeskemaundersøgelsen, som blev besvaret af deltagerne inden konferencen:

Retfærdig retning for Danmark (Uddrag side 1)
Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten (2019):

 • Vi skal styrke vores velfærd igen. Så Danmark bliver verdens bedste land at være barn i, så der bliver mere tid til omsorg i sundhedsvæsenet, og så alle kan se frem til en tryg og værdig alderdom. Velfærd giver lige muligheder og frihed til forskellighed.
 • Vi skal satse på uddannelse. Så vores unge kan udfolde og udfordre sig så meget, som de kan – og så hver ny generation går en bedre fremtid i møde end den forrige. I et velfærdssamfund som det danske skal det ikke være ens baggrund, der afgør, hvilke muligheder man har i livet.

Kontaktoplysninger 

Anne Harrits 
Leder, Akademiet for Talentfulde Unge Midt 
anne@atumidt.dk