Skip to content
Home » Steno Museet inddrager unge i udviklingen af et nyt udstillingsafsnit om “dig og dine data”

Steno Museet inddrager unge i udviklingen af et nyt udstillingsafsnit om “dig og dine data”

   Presebillede af udstillingen “Kære krop, svære krop” 

Når Steno Museets nye kommende udstillingsafsnit om ”dig og dine data” står færdigt den 1. september 2021, er arbejdet et resultat af et samarbejde med unge og deres idéer i projektet “Giv de unge ordet”. I udviklingen af udstillingsafsnittet har Steno Museet nemlig inddraget unge gymnasieelever fra Akademiet for Talentfulde unge samt udskolingselever som et led i at blive klogere på, hvad deres målgruppe finder interessant og relevant i en udstilling.

Den 1. september 2021 åbner Steno Museet som en del af “Giv de unge ordet”-projektet et nyt udstillingsafsnit i udstillingen ”Kære krop, svære krop”. Det endelige navn til udstillingsafsnittet lader sig vente lidt endnu, men det kan allerede nu afsløres, at det kommer til at handle om ”dig og dine data”. Det helt særlige ved udstillingsafsnittet er den proces, som ligger bag. I udviklingen af udstillingsafsnittet har Steno Museet nemlig inddraget unge løbende gennem en række workshops. Formålet med inddragelsen har været at blive klogere på, hvad Steno Museets målgruppe finder interessant og relevant i en udstilling om ”dig og dine data”.  De unge, som er blevet inddraget i udviklingsarbejdet, har været gymnasieelever fra Akademiet for Talentfulde unge samt elever fra en række 7.- 9. klasser.

Inddragelse af unge kan give nye perspektiver

”Vi kom efter samtalen ud med nogle helt andre tanker, end vi selv havde tænkt på før, og idéer og problematikker, som vi slet ikke havde overvejet, var et problem”.
Tobias Wang Bjerg
Projektleder, Steno Museet, Aarhus Universitet

Inddragelsen af de unge har medført nye idéer og perspektiver i udviklingsarbejdet af det kommende udstillingsafsnit. Steno Museets projektleder, Tobias Wang Bjerg, forklarer, at det mest spændende med at inddrage unge i processen har været, at udviklerne ikke havde en idé om, hvordan udstillingen og processen kom til at se ud, før den første gruppe af unge blev inddraget tilbage i efteråret 2020. Til det første møde startede udviklingsgruppen blot med at spørge eleverne om, hvad de tænkte på, hvis de sagde ”Data, krop og sundhed”. Fokusset for udviklerne bag udstillingsafsnittet har dermed været på ikke at instruere de unge, men de har i stedet stillet åbne spørgsmål, så eleverne på den måde kunne få lov til at udfolde deres egne idéer.

De unge er blevet inddraget i forskellige workshops

Siden den første inddragelse af unge tilbage i efteråret 2020, har Steno Museet været i dialog med eleverne gennem adskillige mindre og større workshop – heriblandt i en workshop for 150 ATU’ere fra november 2020, som du kan læse mere om her, samt virtuelle workshops for en række 7.-9. klasser i februar 2021. Her skulle eleverne blandt andet – gennem en tegneøvelse – vise, hvad de deler samt ikke deler om dem selv online. Yderligere har der senest været to afholdte workshops om blandt andet datadiskrimination og en afprøvning af en tegneøvelse på Steno Museet. I de forskellige afholdte workshops har udviklerne som en del af arbejdet også observeret de unges reaktionsmønstre som et led i at blive klogere på, hvad de unge finder relevant:

”Det er vigtigt, at man ikke bare spørger: Hvad synes I er godt eller dårligt? Så bliver det bare en evaluering. Det vigtige er at få en idé om, hvordan de unge reagerer”.
Tobias Wang Bjerg
Projektleder, Steno Museet, Aarhus Universitet

Udviklergruppen har således også været opmærksomme på, hvordan de unge har reageret – både bevidst og ubevidst i processen for på den måde bedre at kunne afdække, hvad eleverne finder interessant i en udstilling. Det helt afgørende i samarbejdet mellem Steno Museet og de unge har dog været, at inddragelsen af eleverne skulle give udviklingsarbejdet nye indsigter og idéer, som ikke var mulige uden de unge. Det er derfor heller ikke sidste gang, at Steno Museet vil fokusere på at inddrage deres målgruppe i udviklingen af et udstillingsafsnit.

 Tryk på videoen for at få den til at afspille. Video: Tobias Wang Bjerg, Steno Museet.

Mød dit online-jeg

“Det kan godt være, at der er nogle unge, som ikke direkte kan se deres idé i udstillingen, men uanset hvad så har idéerne været med til at drive os i en retning, og de har påvirket vores beslutninger”
Tobias Wang Bjerg
Projektleder, Steno Museet, Aarhus Universitet

Uden at afsløre for meget om det kommende udstillingsafsnit, fortæller Tobias Wang Bjerg, at det kommende udstillingsafsnit kommer til at have tre forskellige nedslagsområder, hvoraf det ene kommer til at handle om at møde sit online-jeg. Her vil de besøgende have mulighed for at overveje, hvad de bevidst vælger at dele – blandt andet gennem deres interaktion med venner – samt hvad de bevidst ikke deler på de sociale medier. Denne del af udstillingsafsnittet er direkte affødt af en idé, som en gruppe unge kom med i den tidligere omtalte workshop tilbage i november i 2020. Det kommende udstillingsafsnit kommer desuden til at indeholde et område dedikeret til, hvordan den danske stat har indsamlet data om danskerne gennem tiden samt oplysninger omkring datadiskrimination. Hvordan det kommende udstillingsafsnit dog helt præcis bliver udformet og kommer til at se ud, må du vente med til at se, indtil arbejdet står færdigt og klar den 1. september 2021. Udstillingsafsnittet i udstillingen “kære krop, svære krop” forventes at kunne besøges i minimum tre år.

         Tryk på billederne for at se dem i et større format. 

 

Info om projektet 

Projektet og udstillingen er støttet af Novo Nordisk Fonden og partnere er Akademiet for Talentfulde Unge | Midt, Institut for Folkesundhed, Science Museerne og Science At Home ved Aarhus Universitet samt The Animation Workshop/Via University College. 

Kontaktoplysninger 

Linda Greve 
Formidlingschef hos Steno Museet
greve@sm.au.dk  

Tobias Wang Bjerg 
Projektleder hos Steno Museet
tobias.bjerg@biomed.au.dk  

Science Museerne ved Aarhus Universitet